Freelancen zonder verrassingen, mét zekerheid

Alvorens je bij ons start teken je een modelovereenkomst waarin jij vastlegt welke afspraken voor jou belangrijk zijn. Hierin beschrijf je zelf de welke werkzaamheden je wilt verrichten, tegen welk tarief, binnen welke betaaltermijn en bijvoorbeeld voor welke tijdsduur. Door dit nauwkeurig vast te leggen worden problemen tussen opdrachtgever en freelancer vermeden en staat alles transparant beschreven. Alles staat zwart op wit. Wij zorgen voor een overzichtelijke modelovereenkomst, jij neemt de regie.

Menu