Minimumtarief

Risico’s in kaart, transparantie voorop en naar behoren betaald worden

Jong starten en naar kwaliteiten betaald krijgen

Wanneer je als freelancer(opdrachtnemer) werkt, verdien je vrijwel altijd meer dan wanneer je in dienst bent volgens een reguliere dienstbetrekking. Bij de leeftijden tussen 18 tot 21 jaar ligt het minimumloon lager dan €16,-. Waarom is dat zo? Als freelancer neem je namelijk risico in eigen hand en werk je voor je eigen rekening. Jij bepaalt zelf wat je inkomen wordt en daar heb je een starttarief voor nodig. New Work Freelance vindt dat die €18,- in ieder geval het minimum moet zijn voor je verrichtte werkzaamheden. Ongeacht je leeftijd, want de kwaliteiten die je hebt om te kunnen starten als freelancer zijn belangrijker dan hoe oud je daadwerkelijk bent.

Risico’s in kaart

New Work Freelance werkt enkel met tarieven vanaf €18,-. Het is voor ons anders niet mogelijk om in te staan voor eerlijke voorwaarden, zekerheden en jouw voordelen. Wanneer je ten aanzien van je werkzaamheden of door kwesties met derden, zoals met de belastingdienst, arbeidsinspectie, het UWV, je opdrachtgever of verzekeraar in een conflict terecht komt, kunnen wij niets voor je betekenen en doen wij afstand van de situatie.

Jij als freelancer en je opdrachtgever kunnen niet bouwen op onze geboden zekerheden. Wanneer wij dit constateren, zullen we de fictieve dienstbetrekking beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn in dat geval niet schadeplichtig tegenover opdrachtnemer- of gever en zullen waar nodig contact opnemen met de betrokken instanties.

Schijnzelfstandigheid uit de weg

Het is voor jou als freelancer erg belangrijk om schijnzelfstandigheid te vermijden. Je werkt voor opdrachtgevers, maar je bent niet bij hen in loondienst. Alles moet dus goed geregeld zijn. Daar zorgt New Work Freelance voor. We vragen wel een minimumtarief per uur, omdat we dit essentieel vinden wanneer je werkt als freelancer. Door meer ruimte in je tarief te bouwen, creëer je tevens een betere verzekeringsdichtheid. Hierdoor voorkom je tevens schijnzelfstandigheid en hoge naheffingen.

Menu